బ్యాచ్ కౌంటర్

  • Batch Controller

    బ్యాచ్ కంట్రోలర్

    పరిమాణాత్మక కొలత, పరిమాణాత్మక నింపడం, పరిమాణాత్మక బ్యాచింగ్, బ్యాచింగ్, పరిమాణాత్మక నీటి ఇంజెక్షన్ మరియు వివిధ ద్రవాల పరిమాణాత్మక నియంత్రణను గ్రహించడానికి XSJDL శ్రేణి పరిమాణ నియంత్రణ పరికరం అన్ని రకాల ప్రవాహ సెన్సార్లు మరియు ట్రాన్స్మిటర్లతో సహకరించగలదు.